مركز فرهنگي عصرظهور
مجموعه تصويرنوشت زندگي زير قبه حسين
اولين نشست روايت ماندگار با محوريت طرح ضيافت علوي
مراسم عزاداري شب دهم محرم در هيئت روضه الزهراء اهواز
بخش دوم | برگزاري طرح نذرواره حسيني
تصاوير | نشست تشكيلات ولايي مديريت انقلابي
بخش اول | برگزاري طرح نذرواره حسيني
مراسم عزاداري شب نهم حرم در هيئت روضه الزهراء اهواز
مراسم عزاداري شب هشتم محرم در هيئت روضه الزهراء اهواز
مراسم عزاداري شب هفتم محرم در هيئت روضه الزهراء اهواز
"زندگي زير قبه حسين"
صفحه بعد - نسخه اصلی