مركز فرهنگي عصرظهور : ماه شوال، ماه مرخصي دادن خدا نيست!
شنبه، 2 تیر 1397 - 16:49 کد خبر:539
كاش درك مي‌كرديم سي روز تمرين بندگي در ماه خدا بهانه‌اي بود براي پيروزي در شوال و بقيه ماه‌ها ...


حجت‌الاسلام ميلاد اميني موحد پيرامون طرح "ميهماني ادامه دارد" در هيئت روضه‌الزهرا يادداشتي نوشته است كه در ادامه مي‌خوانيد:

چند روزي است پنجشنبه اول، آخر و چهارشنبه وسط هر ماه قمري شده بهانه اي براي با او ماندن ...

مسئله از آنجا شروع شد كه وقتي به مفاتيح الجنان مراجعه كردم براي ماه شوال جز چند خط كوتاه، اعمال مخصوصه‌اي توصيه نشده بود!

مگر بعد از ماه رمضان چه اتفاقي مي افتد؟ ما چه وظيفه اي داريم؟

شايد شما هم مثل من فكر مي‌كرديد خدا يك ماه به سالكان راه خود مرخصي داده است!

اما مگر خدا به نماز و روزه و دعاهاي ما احتياج دارد؟ قطعا نه!! پس ماجراي ماه شوال چيست؟

ماه شوال براي هر مهمانِ ماه رمضان مي تواند سكوي گذر از موانع دنيوي باشد حتي با وسوسه هاي شيطان و مي تواند «روز را از نو و روزي را از نو» باشد. براي كساني كه فكر مي كنند ماه شوال، ماه مرخصي دادن خداست!

كاش درك مي كرديم سي روز تمرين بندگي در ماه خدا بهانه اي بود براي پيروزي در شوال و بقيه ماه ها...

يادمان باشد قرار نبود تنها يك ماه خوب باشيم بلكه قرار بود يك ماه تلاش كنيم تا تمام سال خوب باشيم...

طرح ابتكاري"روزه گرفتن جمعي" در پنجشنبه اول،آخر و چهارشنبه وسط هر ماه قمري مي تواند تذكاري باشد كه ميهماني ادامه دارد.