مركز فرهنگي عصرظهور : سياه پوش كردن مدرسه اقبال نخبگان توسط دانش آموزان
شنبه، 10 مهر 1395 - 11:38 کد خبر:189
سياه پوش كردن مدرسه اقبال نخبگان توسط دانش آموزان صورت گرفت.


اينجا خيمه ي عزايي برپاست.نوجوانان مدرسه بصورت خودجوش اقدام به ثبت نام در طرح تربيتي آموزشي رويش هاي انقلاب اسلامي كرده و فعاليت هاي خود را با سياه پوش كردن مدرسه آغاز كردند.در ادامه تصاويري از اين فعاليت ميبينيد: