مركز فرهنگي عصرظهور : مهم ترين شاخصه دانش آموز انقلابي
یکشنبه، 16 خرداد 1395 - 13:00 کد خبر:163
سومين جلسه از سلسله جلسات دانش آموز انقلابي با سخنراني حجت الاسلام موسوي، همزمان با سالروز حماسه 15 خرداد برگزار شد


سومين جلسه از سلسله جلسات دانش آموز انقلابي با سخنراني حجت الاسلام موسوي، همزمان با سالروز حماسه 15 خرداد برگزار شد.
در اين جلسه، "هويت مستقل و تغيير جو" به عنوان مهم ترين شاخصه دانش آموز انقلابي مطرح شد.
از نكات قابل توجه اين جلسات، مديريت دانش آموزي مي باشد. عوامل اين برنامه از جمله مجري، قاري، دكلمه خوان و... همه از دانش آموزان انقلابي مسجد الغدير مي باشند.